Geo-Datafundament


PadWiezer Zuidlaardermeergebied

PadWiezer: Nieuw en ontdek.

Natura2000 ‘Zuidlaardermeergebied’

Beleef een boeiend en geografisch verhaal


Stel je voor dat je een stad zou kunnen creëren die slimmer, groener en leefbaarder is dan ooit tevoren. Een stad die zich voortdurend aanpast aan de wensen van haar inwoners, die zuinig omgaat met haar bronnen, die veilig en doeltreffend is en die altijd leert en innoveert. Een stad die digitale technologieën inzet om haar problemen aan te pakken. Een stad die data verzamelt, analyseert, deelt en toepast om betere beslissingen te nemen voor haar burgers, bedrijven, organisaties en milieu.

Stel je voor dat je ruimtelijke leefomgeving zou kunnen creëren die groener en leefbaarder is dan ooit tevoren. Een ruimtelijke leefomgeving die zich voortdurend aanpast aan de wensen van haar inwoners, die zuinig omgaat met haar bronnen, die veilig en doeltreffend is en die altijd leert en innoveert. Een ruimtelijke omgeving die mee veranderd met onze grote ruimtelijke opgaven: de transitie naar hernieuwbare energie, de bouw van nieuwe woningen, het onderhoud van de infrastructuur, de aanpassing aan het klimaat en de verandering van de landbouw.

Voor deze creatie is kwalitatief goed kaartmateriaal essentieel. Een digitale 4-dimensionale geografische omgeving van de werkelijkheid stelt ons in staat om onze stad en onze ruimtelijke leefomgeving beter te begrijpen. Een 4D-Geodatafundament voor de toekomst van Nederland.

Samenbouwen aan een veranderend Nederland – © Bron: Min van BZK

Een 4d-geodatafundament is een manier om gegevens over de ruimtelijke omgeving te ordenen en te delen. Het woord 4d staat voor vier dimensies: x, y, z en t. De x- en y-coördinaten geven de locatie op de kaart aan, de z-coördinaat geeft de hoogte aan, en de t-coördinaat geeft de tijd aan. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe een gebouw, een landschap of een rivier verandert in de loop van de tijd.

De verschillende lagen met geografische data in een 4D-Geodatafundament – Bron: © Ministerie van BZK

Het doel van een 4d-geodatafundament is om een actueel, compleet en toegankelijk beeld te geven van de ruimtelijke omgeving. Dit kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden, zoals:

– Het plannen en ontwerpen van nieuwe projecten, zoals wegen, huizen of parken.
– Het beheren en onderhouden van bestaande objecten, zoals bruggen, dijken of rioleringen.
– Het analyseren en voorspellen van veranderingen in de omgeving, zoals klimaatverandering, bodemdaling of overstromingen.
– Het informeren en betrekken van burgers, bedrijven en overheden bij beslissingen over de ruimte.
– Het stimuleren van innovatie en samenwerking tussen verschillende partijen die gebruik maken van geodata.